Dibistan

Dibistan pirr xweþik e,
bi hogir û hevalan,
bi nivîs û mamoste,
bi çîroka newalan.

Em hemî jê hez dikin.
Ji bo zanînê kanî ye.
Tê de kenîn, leyistok,
dibistan xweþ xanî ye.

Kamûran Bedirxan


VEGERE
Serê helbestan