Bihar


Gava dinê dibe bihar,
dibiþkivin devî û dar.
Zozan têne guharrtin zû,
mîna cilên bûkên di nû.
Nêrgiz, sosin, kulîlk û gul,
direvînin xeman ji dil.
Dinya dibe wek gola þîn,
çîçek didin sed rengî bîn.
Xasma siban berbangê zû,
tev radibin ew teyr û tû.
Vêk ra dikin þahî û saz,
hiþyar dibin hulîlk û baz.
Bilbil dibe dengbêjê wan,
dikit qîrîn ji dil û can.
Pîroz dikin rojên di hev,
hîn xweþtir e biharê þev.

OSMAN SEBRÎVEGERE
Serê helbestan