Alaya min
Alaya min a reng-rengîn
Pêl bide li asmanê þîn

Pêl bide tu alaya min
Tu tim li ser milê min.

Rengên te yên sor û zer
Kesk û sipîyê gewher.

Mahmûd Lewendî


VEGERE
Serê helbestan