ABC

A û Bê û Cê û Sê
Heydê em biçin medresê
Li medresê bixwînin
Çavên dijmin birjînin.


VEGERE
Serê helbestan