Tiþtên nuh ên xaneperê

Hustuyê devê û rastiya Mehmed Uzunî

Sîstema navnetewî ya nuh û pirsa kurdî