HELBEST, LÊHATINOK
Û ÇÎROK JI BO PIÇÛKAN

(ji Mahmûd Lewendî)

BEBIKÊ
HIRÇO
PISIKÊ
DESTÊ RASTÊ DESTÊ ÇEPÊ
GELEK XWEÞ E KURDISTAN
ALA MIN
SERÊ MIN, MILÊ MIN
KURDISTAN WELATÊ MIN
FÎSTANÊ MIN
SÊ, BERAN Û GUR
KANÊ BERANEK ?
TAJÎ Û KEVROÞK
WERIS Û GARIS
KER MA'NE YE
ÞIVAN Û AZAN
AXA Û XULAM
KOR
ROVÎ Û QIJIK
PÎRÊ Û SÎR
KÊZIKA CIRCIRK Û KURMORÎ

Vegere
RÛPELÊ PIÇÛKAN