Heke te xerîteya Kurdistanê divê
li
vê derê bitiqîne.


Gregorian-Hijri
Dates Converter

Heke te divê tu bizanibî
ka tarîxa hicrî dike çendê mîladî
yan jî bi eksê wê,
li vêdemwergêra jorê binêre


KURDISTAN
-WELATÊ PARVEKIRÎ-


Facts on Kurds in Inglish/
Hin agahdariyên bi Îngilîzî li ser kurdan û Kurdistanê

The Kurds and Kurdistan
Kurds in Armenia


Ala kurdan
Hin Wêne
Mînyaturên kurdan
Wêneyên ji Kurdistanê1


Tu yê di vî rûpelî de
hin agahdariyên zêde li ser Kurdistanê
û xerîte û wêneyên vî welatî peyda bikî.
Lê ev rûpel hê di qonaxa avabûnê de ye.