RÛPELÊ MEDYAYÊ


Tu ji vî rûpelî dikarî xwe bigihînî
hin kovar, rojname û ajansên kurdan,
yên wan welatên ku kurd bindest kirineû
hinên welatên Rojava yên binavûdeng


Radyoya Dengê Amerîkayê(VOA)(kurdî) Nûçeyên rojane yên bi kurdî.Tu dikarî bi saya REAL AUDIOyê guhdarî bikî.
Radyoya Dengê Amerîkayê(VOA) Nûçeyên rojane. Tirkî jî tê de bi gellek zimanan. Bi saya REAL AUDIOyê tu dikarî guhdarî bikî.

Rojname û kovarên kurdan:

Özgür Politika li Awrûpayê bi zimanê tirkî dedikeve, rojane ye.
The Kurdistan Observer; Nûçeyên rojane li ser Kurdistanê bi îngilîzî
Dugir Kovareka kurdî ya edebî.
KTV Nûçeyên rojane yên bi kurdî ji televîzyona kurdî. Nûçeyên rojane yên bi deng. Tu dikarî bi saya REAL AUDIOyê guhdarî bikî.
CTV Nûçeyên rojane yên bi kurdî ji televîzyona kurdî.
Azadiya Welat Rojnameyeka heftane ya kurdî
Serxwebûn Rojnameyeka siyasî
Armanc Rojnameyeka mehane ya kurdî

Rojname û kovarên Tirkiyeyê:

Cumhuriyet rojnameyeka rojane ya bi zimanê tirkî ye.
Hürriyet
rojnameyeka rojane ya bi zimanê tirkî ye.
Sabah, rojnameyeka rojane ya bi zimanê tirkî ye.
Milliyet, rojnameyeka rojane ya bi zimanê tirkî ye.
Türkiye Gazetesi, rojnameyeka rojane ya bi zimanê tirkî ye.
Zaman, rojnameyeka rojane ya bi zimanê tirkî ye.
Akþam, rojnameyeka rojane ya bi zimanê tirkî ye.
Yeni Yüzyýl, rojnameyeka bi zimanêTirkîye.
Strateji, kovareka bi zimanê tirkî ye.
Global, rojnameyeka bi zimanêTirkîye.
Turkish Daily News, rojnameyeke tirkan a bi zimanêîngilîzîye.
Türkiye Dýþ Politika Enstitüsü
Anadolu Ajansý, ajansa Tirkiyêya mîrî(resmî) ye ûbi zimanêTirkîye.
Radikal, rojnameyeka rojane ya bý týrkî
Superhaber nûçeyên bi zimanê tirkî
Çapemeniya Tirkiyeyê


Rojnameyên ereban
Rojnameyên Cîhanê
CNN
REUTERS