Þeref Xanê Bedlîsî


Rûpelê navdarên kurd

 

Tu yê di vî rûpelî de hin agahdariyan li ser
navdarên kurd werbigirî

Lê ev rûpel niha di qonaxa avabûnê de ye.