http://web.telia.com/~u52318367/images/top.gif

 

2013-10-10 15

 

STYRELSE och funktionärer

 

Kontakta ordföranden direkt via e-post Klicka här!

Postadress:

Föreningen Bohus-Malmön

Kullebacken 16

456 55  Bohus-Malmön

Tfn. 0705-75 50 96

 

Kontakta föreningen i övrigt via epost till sekreteraren Klicka här!

 

Föreningens organisationsnummer 802473–1724

 

Bli medlem - Sätt in 200: - på pluskonto 65 58 15 – 9 Föreningen Bohus-Malmön

                 Meddela namn och e-mailadress mm  till: Bertil Pekkari

Vid kontakt med styrelsemedlemmarna klicka på namnet så visas e-postadressen.

Styrelse 2018–2019

Telefon

 

Ordförande

Claes Brügge

0705-75 50 96

 

vice ordförande

Mats Rignell

0767-21 46 56

 

Sekreterare

Karin von Pongrácz

0702-19 64 30

 

Kassör

Bertil Pekkari

0705-50 91 15

 

Klubbmästare

Carina Malmkvist

0739-87 30 33

 

Ledamot

Lars Kronström

0704–97 22 06

 

Ledamot

Conny Arnold

0708-92 22 11

 

Ledamot

Mats Johansson

070–61 86 572

 

Ledamot

Eva Westeman

0723-24 09 02

 

Ledamot

Ulrika Olsson

0766-32 17 73

 

Suppleant                     Hans Wahlström

0702-88 66 17

 

Övriga funktionärer 2018-2019

 

 

Revisor

Anita Wallman

0707-88 46 62

 

Revisor

Kenneth Hagström

0706-29 80 01

 

Valberedningen

Rune Karlsson

0523–35074

 

Valberedningen

Gustav Wallin

0705–95 31 90

 

Webbredaktör

Jan Brügge

0708-61 11 54

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN

AKTUELLT &AKTIVITETER

STADGAR & ÅRSMÖTE

 

HISTORIA

LÄNKAR