Västgötabygden, utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund, är en tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård 

Välj det nummer du vill läsa:     | 4/2007 | 5/2007 | 6/2007 1/2008 | 2/2008 | 3/2008

 Västergötlands Hembygdsförbund >>>
Har du tänkt på att du kan förstora det läsbara utrymmet i Explorter med F11-tagenten.

Vi strävar efter att publicera artiklar av de mest skilda slag.


Det kan handla om historia, natur, ortnamn, dialekter, personligheter, kuriosa etc.


Recensioner av många böcker som på ett eller annat sätt är intressanta för västgötar.


Anmälan eller recensioner av föreningarnas årsskrifter.


Reportage från större arrangemang inom hembygdsrörelsen.


Bidrag till tidningen och tips om händelser som förtjänar att bevakas mottas tacksamt av redaktören, liksom tidskrifter och böcker som önskas anmälda eller recenserade. Senaste manusdag 6 veckor före utgivningsdag, som är 22–28 febr, 15–21 apr, 24-30 juni, 24­–30 aug, 24–30 okt, 26–30 nov.

Författarna i denna skrift är själva ansvariga för innehållet i sina artiklar. Red förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Vi vill fästa uppmärksamheten på att huvuddelen av det material som införes i Västgötabygden även publiceras här på denna nätutgåva. Om du som upphovsman inte meddelar annat så har du godkänt publicering även på hemsidan. 


Utkommer med 6 nummer per år
Avgift: 120:–  postgiro: 8 57 59-9


Men om minst 10 stycken abonnerar samtidigt, på en namnlista och med en betalning, blir avgiften 105 kronor. Passa på vid hembygdsföreningens årsmöte.


För medlemmar i USA 25 US-dollar inkl porto


Västgötabygdens innehåll hanteras av en redaktionskommitté: >>>

Det löpande arbetet med tidningens framställning handhas av tre personer:


Hans Menzing, 
Marumstorget 1, 532 32 Skara
0511-126 43
Redaktör och ansvarig utgivare:
E-post: hans.menzingSNABELAtelia.com


Roland Antehag,
Lilla Mjölseredsv 9, 466 95 Sollebrunn, 
Telefon: 0322-402 55,
E-post: roland.antehagSNABELAtelia.com
Tar emot tips om viktiga händelser i bygden


Leif Brunnegård, 
Asklanda, Ekehagen, 447 93 Vårgårda, 
Telefon: 0322- 66 10 26 
E-post: vbn.redSNABELAtele2.se
Redigerar och datasätter tidskriften


Västgötabygden trycks hos
Rydins Tryckeri AB, Nossebro 0512-500 00


Redigering av internetutgåvan: 
Karl-Erik Lerbro, t.o.m nummer 3/2008. Därefter Jan-Olof Berglund
e-post: webbmaster.vasterg.hembygdsfbSNABELAtelia.com


Texten på denna internetutgåva motsvarar i huvudsak innehållet i papperstidningen. 


Prenumerera så är du garanterad hela materialet ograverat
och lätt tillgängligt på nattygsbordet.


 
Västgötabygden. Organ för Västergötlands Hembygdsförbund