Uppdaterad 22 maj.
                        

Aktuellt

Föreningens
30-års jubileum.

Öppet hus.

Debattinlägg.
Köpintresse av stugor.

Idyll växer fram.

Stugor och lotter till salu!

 

             Fontänkonst bestående av kratta, spade och vattenkanna invigt vid 30-års jubileet den 9 juni 2007.
                                       Idégivarens tankar kring en kolonidröm klicka här.

Strax utanför Mariestads centrum, där ån Tidan just har lämnat slättbygden och rinner fram mot utloppet i Vänern, ligger Västerängs koloniområde.
Koloniträdgårdsområdet gränsar till historisk mark med gammal gravplats och väl bibehållen runsten , som står på sin ursprungliga plats.
Sammantaget blir koloniområdet och fornminnesområdet upplevelserik miljö för en utflykt.
Västerängs koloniträdgårdar och områdets allmänna grönytor och planteringar började att anläggas 1977. Koloniområdet  har 28 kolonilotter
på 170 m2 och har byggrätt på 10 m2 på dessa samt 77 lotter på 300 m2 med en byggrätt på 30 m2 + ett uterum på 12 m2.
På lotterna finns varierande stugmodeller uppförda och har välansade trädgårdar som kan beses från slingrande promenadgångar.

Besöksadress: Kolonivägen, Mariestad. Vägvisning från Marieforsleden, som är en ringled
runt centrala Mariestad.

Västerängs Kolonträdgårdsförening.

Kenneth Nilsson Tunaholmsvägen 11 542 43  Mariestad 0501-15807
Föreningen är ansluten till Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar.