Snarkare kan få syrebrist.

 

Varannan man snarkar. Många kvinnor gör det också. Och de

allra flesta lider inte av det.

    Men om du snarkar så mycket att du drabbas av

andningsuppehåll när du sover, kan du få en snarkskena.

 

Varför snarkar man?

När du slappnar av för att sova, slappnar också svalget av.

Sedan börjar det fladdra i takt med dina andetag, vilket

orsakar själva snarkljudet.

    Några på hundra snarkar så kraftigt att de får andningsuppehåll, apnéer. Då får hjärtat

inte tillräckligt mycket syre, och det är naturligtvis inte bra. Därför finns snarkskenan,

eller antiapnéskenan.

 

Skenan håller tungan på plats.

Om du behöver en antiapnéskena eller inte, avgörs alltid av en läkare som undersöker

ditt svalg ingående. Visar det sig att du behöver hjälp, tar jag ett avtryck av

dina tänder och tillverkar en skena i hårdplast som passar tandraderna precis.

    Men skenan är också gjord för att skjuta fram din käke ungefär en halv centimeter. På

så sätt flyttas tungroten fram så att luften lättare kan passera. När käken tvingas fram

spänns också musklerna bak i munnen. Det gör att ditt svalg inte vibrerar lika mycket så

att du kan sova lite mer ostört.