Här har en bro gjorts för att ersätta

en kindtand, en kombination av en guldkrona

och kronor av och metallbundet porslin.

 

© Foto Bengt Brorson

 


Hemsida | Porslinsinlägg Skalfasader Guldinlägg | Empress-kronor1 | Empress-kronor 2

|Broar 1 | Empress-inlägg | Karies