När en tand saknas kan den ersättas med en

brokonstruktion av konstgjorda kronor.

Tänderna på ömse sidor om gluggen slipas av några millimeter .

 

 

 

© Foto Bengt Brorson

Tanden bakom luckan har försetts med ett guldinlägg,

och tanden framför är försedd med en krona.

 


Hemsida | Porslinsinlägg Skalfasader Guldinlägg | Empress-kronor |Empress-kronor-2 |

Empress-inlägg | Broar 2 | Karies