Ett annat alternativ är guldinlägg, som ibland

kan vara den bästa behandlingen.

Fall 1

 

 

 

 

Fall 1I (D.E)

 

 

© Foto Bengt Brorson


Hemsida | Porslinsinlägg Skalfasader Broar 1| Broar 2 |Empress-inlägg|

Empress-kronor| | Karies