De bästa fyllningarna är de som aldrig görs. Inget material kan till fullo ersätta det naturen skapat. Men när vi tvingas laga hål, byta ut gamla fyllningar eller forma om tänder finns det tandfärgade material som kan användas för att få tänderna att se hela ut igen

 

Före utbyte av amalgam

Efter byte till keramiska ersättningar


Hemsida | Porslinsinlägg Skalfasader Guldinlägg | Empress-kronor 1|Empress-kronor 2 | Broar 1 | Broar 2