De bästa fyllningarna är de som aldrig görs. Inget material kan till fullo ersätta det naturen skapat. Men när vi tvingas laga hål, byta ut gamla fyllningar eller forma om tänder finns det tandfärgade material som kan användas för att få tänderna att se hela ut igen

 

Före utbyte av amalgam

 

 

Amalgamen är utbytta mot keramiska inlägg

© Foto Bengt Brorson

 


Hemsida | Skalfasader Guldinlägg | Empress-kronor -1|Empress-kronor-2 | Empress-inlägg |

| Broar 1 | Broar 2 | Karies