Patient med tandköttsinflammation, tandsten och karies.

Efter behandling och information uppvisar patienten ett fint tandstatus.

Patienten drygt 7år efter första besöket hos mig.

 

 

 


Hemsida | Porslinsinlägg Skalfasader Guldinlägg | Empress-kronor 1|Empress-kronor 2 | Broar 1 | Broar 2