Amalgamen är utbytta till keramiska inlägg-Empress

© Tandl.Bengt Brorson

 


Hemsida | Porslinsinlägg Skalfasader Guldinlägg | Empress-kronor -1|Empress-kronor-2 |

Broar 1 | Broar 2 | Karies


Tandläkare Bengt Brorson

Http://www.brorson.nu