Tänderna före behandling med metallkeramiska kronor

De nya kronorna på plats

© Foto Bengt Brorson

 


Hemsida | Skalfasader Guldinlägg | Empress-kronor -1|Empress-kronor-2 | Empress-inlägg |

| Broar 1 | Broar 2 | Karies