Om Claes Eklundh

Claes Eklundh har bott och arbetat i Florens, Rom, Berlin, Paris och New York. Sedan 1992 är han ledamot av Kungliga akademien för de fria konsterna. Den nya boken spänner över fyra decenniers säreget konstnärsskap.

Boken Claes Eklundh innehåller flertalet av konstnärens viktigaste målningar, från 1965 fram till idag.158 verk är reproducerade, de flesta oljemålningar på duk. Några är aldrig tidigare visade.
Boken är producerad av Sten Linde som valt att ge en bred bild av konstnären: ”Både vad gäller hans liv, hans tankar och hans värderingar.”
Elva författare medverkar i boken som inleds med tre anteckningar av Lasse Söderberg.
Biografidelen utgår från de städer där konstnären levt; en resa som påbörjades i Rom, fortsatte i New York och som nu fortsätter i Malmö. Övriga skribenter är Bo Nilsson, Margareth Wijk, Ulf Linde, Ola Billgren, Jan Håfström, Bengt och Christina Adlers, Hans Pålsson, Jacques Werup och Görel Cavalli-Björkman. Med rubriker som ”Musiken hos Claes Eklundh”, ”Ansikten som tvingar oss att se”, ”Vrede, Sorg och Hopp” och ”Mellan gud och djävulen” har de försökt fånga Eklundhs bildvärld utifrån sina specifika utgångspunkter.
Boken är utgiven av Arena förlag.

BESTÄLL BOKEN
185:-. Porto (85 kr) tillkommer.

158 MÅLNINGAR 1965-2004, 11 SKRIBENTER, 240X342 MM, ISBN 91-7843-182-4, ARENA FÖRLAG

LÄS RECENSION
"Bildmaterialet är storslaget. Eklundhs konst är laddad med vilja och dramatik."

Bilder © 2004 Claes Eklundh. Text och grafik © 2004. Henrik Eklundh Paglert.

CLAES EKLUNDH HOME PAGE