Hem Verksamheter Slingkollen Batterier Information Norgeresa Kontakta oss
Snackman.GIF e2182d0bf815b644bd025b08a8325235.png favoicon.jpg

Hörselskadades förening i Göteborg

jf.png 17hs-valkommen.jpg god-jul-035.jpg

   

DIN HÖRSEL - VÅR SAK

Hörselskadades förening i Göteborg är en ideell och partipolitisk obunden organisation för hörselskadade och andra som stöder dess arbete. Föreningen bildades 1922. Föreningen tillhör Hörselskadades distrikt i Västra Götaland som i sin tur är ansluten till Hörselskadades Riksförbund.

Föreningens verksamhet har dels en social sida och dels en intressepolitisk sida. Till den sociala sidan hör att ordna träffar för våra medlemmar såsom möten, kurser och utflykter mm. Till det intressepolitiska är att bevaka hörselfrågor och tillgängligheten i Göteborgs Stad och genom olika insatser påverka politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare för ett mer tillgängligt samhälle. 


HRF är en ideell, partipolitiskt och religiöst

obunden organisation med följande ändamål:

*   att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

*   att genom förenings-, informations-, kultur- och bildningsverksamhet verka för ökad hörselskadekunskap och fungerande kommunikation

*   att genom verksamhet på alla nivåer i organisationen ge förutsättningar för social gemenskap 

*   att initiera och stödja sådan forskning och utveckling som tillvaratar våra intressen 

*   att aktivt medverka i den internationella utvecklingen inom områden som berör oss 

*   att vid behov ekonomiskt stödja barn, ungdomar och vuxna 

*   att verka för att förebygga hörselskador och hälsoproblem till följd av hörselskador

Målsättningarna är antagna av HRF:s kongress 2016.


bli_medlem_hrf-mellan.png

 


       oppet_hf-gbg.jpg

HFGBG-sommar-2019.jpg


HRF-GAVA.jpg

kop_batterier.png

sidan_upp.png
favicon.ico

start12.jpg

Dagens datum:

17hs-aktiviteter2019.jpg
17hs-01.jpg
7 Föreningen öppnar igen
9 Öppet Hus YV startar
16 Öppet Hus YV
20 Promenad Härlanda tjärn
23 Öppet Hus YV
30 Öppet Hus YV
17hs-02.jpg
6 Medlemsmöte YV
8 Fredagscafé
13 Öppet Hus YV
14 Medlemsmöte TG
15 Fredagscafé
18 Styrelsemöte
19 Meniéreträff
20 Quiz-kväll YV
22 Fredagscafé
26 Röhsska museet
27 Öppet Hus YV
17hs-03.jpg
1 Fredagscafé
3 Promenad Fontin, Kungälv
5 Stadsmuseet
6 Öppet Hus YV
8 Fredagscafé
11 Styrelsemöte
13 Öppet Hus YV
14 Naturhistoriska TG
15 Fredagscafé
15 Ölprovning YV
20 Öppet Hus YV
22 Fredagscafé
26 Årsmöte
27 Öppet Hus YV
29 Fredagscafé
17hs-04.jpg
2 Idrottsmuseet AV
3 Öppet Hus YV
5 Fredagscafé
7 Promenad Sisjön
8 Styrelsemöte
9 Hjärt-lungräddning AV
10 Öppet Hus YV
11

Gathenhielmska reserv. TG

12 Fredagscafé
17 Påsktilltugg YV
18 Stänger kl 12:30
24 Öppet Hus YV
26 Fredagscafé
30 Stänger kl 12:30
17hs-05.jpg
3 Fredagscafé
7 Menièreträff
8 Öppet Hus YV
12 Promenad Vättlefjäll INSTÄLLD!
13 Styrelsemöte
15 Öppet Hus YV
22 Öppet Hus YV
25 Bouletävling TG
29 Kansli stänger kl 12:30

Öppet Hus YV

31 Stängt
17hs-06.jpg
5 Sista Öppet Hus YV
7 Stängt
20 Stänger kl 12:30
17hs-07.jpg
7-10 Norgeresa

Teckenförklaring:

AV = föreningsverksamhet

YV = yrkesverksamma ansvarar

TG = torsdagsgruppen ansvarar

gren_med_mask.png

Spela Bingo och stöd föreningen.

Idrottens-Bingo.jpg

gillafacebook.png

favicon.ico
Snackman3.gif

Skicka e-post till webbansvarig med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.

Copyright © 2019 - Hörselskadades förening i Göteborg.

dataarbete.png