PETER CASSIRER | SPRÅKVÅRD


Startsida

VARFÖR LIGGER DET JUST EN HUND BEGRAVEN?


Ursprunget till ett ordspråk kan ibland vara höljt i dunkel. Således har den sedan några år bortgångne språkmannen Herbert Friedländer inte hittat någon verkligt övertygande förklaring till uttrycket "Här ligger en hund begraven" i sina två fina böcker om svenska idiom, Vet vi vad vi säger? och Varför säger vi så

Lars Frisk på Gotland var vänlig nog att sätta mig på ett hett spår: den tyska benämningen på en stålbeslagen kärra som användes vid gruvdrift var på medeltiden hunt. Enligt Lars Frisks källor kunde också en beslagen kista benämnas så. I orostider skulle man ha grävt ner pengar och dyrbarheter i sådana kistor för att sedan ta upp dem igen när tiderna var lugnare.

Förklaringen bär onekligen sannolikhetens prägel. För det första bottnar det oförklarliga i många svenska ord och uttryck i att de har lånats från ett annat språk - oftast tyskan under medeltiden. Ett känt exempel är det obegripliga "onda krut" som inte förgår; det är i själva verket en misslyckad överföring från tyskans "Unkraut vergeht nicht", dvs OGRÄS går inte bort, vilket alla med trädgård kan skriva under på.

För det andra kan två helt olika ord sammanfalla i uttal och stavning; det leder förstås till svårigheter om det ena av dem sedermera försvinner - så som fallet är med tyska Hunt. Närett sådant ord ingår i en stelnad fras, blir den givetvis svår att förstå. Detta verkar vara fallet med vår begravda "hund". Här är det visserligen sannolikt så, att kärran ursprungligen har blivit uppkallad efter djuret, men resultatet blir detsamma: vi förstår inte den ordagranna innebörden i ordstävet.

I vårt fall har följden blivit att uttrycket "Här ligger en hund begraven" har givit upphov till en mängd mer eller mindre långsökta tolkningar, av vilka några tar fasta på att en nedgrävd hund exempelvis skulle lukta illa. Sannolikt är detta en efterhandskonstruktion, för Hund i betydelsen 'skatt, pengar' finns enligt tyska handböcker också i andra uttryck, som dock inte har motsvarigheter i svenskan.

Bröderna Grimms stora tyska ordbok Deutsches Wörterbuch förklarar det faktum att Hund kan betyda 'skatt' på att det i folktron ofta talas om hundar som vaktar nedgrävda skatter; det är ju också ett tema som vi känner igen från en saga av H C Andersen. Att ha en hund gömd skulle då egentligen innebära att ha en skatt gömd. Det är faktiskt också en tänkbar förklaring. Enligt Grimm talar ingenting för den förklaring som kopplar den begravda hunden med gruvkärran, men tyvärr motiveras denna kategoriska bedömning inte. Det är fullt möjligt att båda förklaringarna kan vara riktiga - hunden är ett av de mest omtyckta motiven i ordstävsfloran. Det tyska Deutsches Sprichwörter-Lexikon förtecknar närmare 1500 varianter med hund som huvudord!

Den speciella betydelsen av ordstävet att det är något lurt tycks vi vara tämligen ensamma om i norden. Enligt Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien, är den luriga innebörden relativt sen. Det skulle kunna förklaras av att den ursprungliga innebörden med skatten inte längre har varit känd och att ordstävet således kunde få en helt ny betydelse.

Det sista ordet är kanske inte sagt om den begravna hunden, men det är ju det som är så fascinerande i all vetenskaplig verksamhet: det finns alltid mer att lära!

 

 

Mer om språk || Startsida