Robin

Olof Thunman I: Vi gå över daggstänkta berg, fallera!
Vi har alla sett honom där han står staty framför Särsta Värdshus. Olof Thunman, Knivstas egen skald. Men var fick han idén från. I Knivsta finns ju inte mycket till berg, och knappast i Uppland i övrigt heller.

Olof Thunman föddes i Leufsta 1879 och växte upp tillsammans med tre syskon. På mödernet var han av vallonsläkt, hans morfar var mästersmed på Leufsta bruk. Fadern var folkskollärare. Sin ungdom tillbringade Olof Thunman i Uppland och i Västergötland. Studenteexamen avlade han i Uppsala på Katedralskolan. Därefter studerade han konst i olika former, dels på konstakademien i Stockholm men framförallt på Valands konstskola i Göteborg. En av hans studiekamrater var John Bauer, sedermera känd konstutövare. Han tillbringade också ett par år i Paris där han enligt egen utsago trivdes som fisken i vattnet.

1909 gifte han sig med Carin Kuylenstjärna som kom att bli hans hustru livet igenom. Tillsammans bosatte de sig i Skärv socken, nära Axvall vid sluttningen av Billingen i Västergötland. Efter tjugo år i Axvall flyttade paret 1923 till till Uppland och bosatte sig i Noor vid sjön Walloxen i Knivsta där de levde resten av livet. Olof Thunman dog 1947 och Carin Kyulenstjärna tjugo år senare.

Olof Thunman var en iakttagare. Han var fascinerad av naturen och ägnade särskilt träden stort intresse. Upplands offerträd finns beskrivan på många sätt i hans verk. Han studerade också människor, särskilt strävsamma och hårt arbetande människor. Han var uppenbart stolt över sitt ursprung och beskriver lyrsikt svällande muskler hos en smed på bruket. Hans många besök och vistelser i Västergötland inspirerade honom kanske att skriva texten till "Daggstänkta Berg". En del av det som Olof Thunman åstadkommit känns idag tämligen främmande, men annat förtjänar fortfarande att tas del av.

Den natur kring Knivsta, som Olof Thunman beskrivit i sina dikter är i stort sett densamma idag som då. Dvs för ett halvt sekel sedan då han vandrade omkring i bygden och betraktade och beskrev vad han såg och upplevde. Vandringarna på de kala platåbergen i Västergötland, kanske främst Billingen, i daggvått gräs, eller turerna i nordupplands hagmarker eller kring bäckar och sjöar vid Walloxen i Knivsta var säkerrligen lika sköna då som de är idag. Därför kan om inte annat, Olof Thunmans dikter tas som inspiration för utflykter för att lära känna Knivstabygden lite bättre. Läs t.ex hans dikt "Våren i Knivsta" eller varför inte, särskilt de av oss som har vårt ursprung i Västergötland, sjung "Vi gå över daggstänkta berg, fallera!"

Och hur kom den då till, 'Vi gå över daggstänkta berg!'? Jo, historien förtäljer att var en sommarnatt i juli 1900, som inspirationen rann till, i vandringen hem i sommarnatten efter en sen och glad kväll med några vänner på stadshotellet i Flen. I brist på alternativ ska texten ha nedtecknats på manchetten! Och melodin sägs ha sitt ursprung i en gånglåt från Gästrikland som Olof Thunman hört sjungas av sin farmor. Upphovsmannen lär ha uttryckt sitt ogillande över att sången kom att anammas av nykterhetsrörelsen som något av en kampsång. Klicka här eller på ARKIV och läs mer om Olof Thunman.

Testa dina kunskaper om Knivsta?
Hem igen