VK-1
Foto: eBay

STJETMASJ

SCHETMASH

The Schetmash may best be described as a Soviet "pirate copy" of the Facit. The Schetmash VK-1 (illustrated above) is almost identical with the Facit model TK, and the VK-2 (illustrated below) with the electric model NEA.

VK-2
Foto: Sergei Frolov

Stjetmasj kan närmast beskrivas som en sovjetisk piratkopia av Facit. Modell VK-1 (övre bilden) är närmast identisk med Facits modell TK, respektive modell VK-2 (nedre bilden) med Facit NEA.

Tillbaka till Olika märken / Back to the collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU