Precisa
Foto: eBay

PRECISA

The Precisa is a Swiss machine, somewhat similar to the Facit model C 1-13. The keyboard, however, has the somewhat unconventional layout 1 3 5 7 9 / 2 4 6 8 / 0. Also note the oblique "anatomic" design of the crank! The original ad (below) is published by courtesy of Timo Leipala, Finland.

Precisa annons

Precisa är en schweizisk maskin som uppvisar vissa likheter med Facits modell C 1-13. Notera emellertid den originella tangentbordslayouten 1 3 5 7 9 / 2 4 6 8 / 0 samt vevens "anatomiska" placering. Övriga funktioner torde framgå av den samtida annonsen, som vi har fått av Timo Leipälä, Åbo, Finland.

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU