Wanha laskukone

NISA

Invented by Gottfried Wilhelm Leibniz in 1672, the first successful design of the stepped-drum calculator was the Thomas Arithmometer of 1820, which was to remain in production for the following 100 years (!) .

The Czechoslovak-built NISA is one of the lesser-known examples of a stepped-drum calculator with keyboard setting. It can be characterized as a combined adding and multiplicating machine.

Depicted above is an early specimen, spotted in a shop-window in Turku, Finland. Illustrated below is a type K 5, manufactured in early 1970 and bought by the author from the former GDR. However austere it may seem, the wooden buttons and handles are definitely not the original ones!

Nisa from the DDR

Uppfinnare av det så kallade trappvalssystemet var Gottfried Wilhelm Leibniz 1672, men den första praktiskt användbara maskinen, Arithmometer, konstruerades av elsassaren Charles Xavier Thomas 1820 och skulle fortsätta tillverkas i 100 år (!) .

Tjeckiska NISA är en av de mer udda trappvalsmaskinerna med tangentinställning och kan närmast karaktäriseras som en kombinerad additionsmaskin och räknesnurra.

Bilderna föreställer en tidig Nisa, siktad i ett skyltfönster i Åbo, respektive modell K5, tillverkad 1970; en privatimport från före detta DDR och ankommen i skadat skick - vilket förklarar varför maskinen har tangenter och handtag av prima svenskt trä!

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU