Mercedes-Euklid mod 9
Foto: eBay

MERCEDES-EUKLID

Mercedes-Euklid är en så kallad proportionalstångsmaskin som i stället för pinnhjul eller trappvals arbetar med förskjutbara kuggstänger. Uppfinnare var Christel Hamann, Berlin 1903.

Övre bilden föreställer en tidig Mercedes-Euklid med vev och spakinställning (bland finesserna märks automatisk division), nedre bilden en senare modell med tangentbord och elektrisk drift.

Mercedes-Euklid tillverkades i Zella-Mehlis i den tyska delstaten Thüringen. Efter andra världskriget hamnade fabriken bakom järnridån men fortsatte att tillverka räknemaskinerna enligt samma grundkoncept. Mot slutet (dvs. på 1960-talet) fick Mercedes-Euklid en kraftigt moderniserad design och bytte namn till "Cellatron" (!)

Mercedes-Euklid mod 21
Foto: eBay

The proportional-lever design was invented by Christel Hamann of Berlin in 1903. Instead of the pin-wheel or stepped drum, the Mercedes-Euklid uses a proportionally movable gear rack.

Depicted on top of the page is an early manually-operated Mercedes-Euklid with lever setting, but nonetheless featuring automatic division; depicted above is a later electric model with keyboard setting.

The Mercedes-Euklid was built at Zella-Mehlis, Thuringia, Germany. In the 1960s, Thuringia now being a part of Democratic Germany, the Mercedes-Euklid got a strikingly modernistic design and was re-christened "Cellatron" (!)

 

Läs mer om olika modeller av Mercedes-Euklid (endast på tyska, tyvärr. Följ länken "Grünes Heft zur Geschichte")

Läs mer om Mercedes skrivmaskiner / Read about the Mercedes typewriter

Tillbaka till Olika märken / Back to the collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU