Friden

FRIDEN

Invented by Gottfried Wilhelm Leibniz in 1672, the first successful design of the stepped-drum calculator was the Thomas Arithmometer of 1820, which was to remain in production for the following 100 years (!) .

The United States-built Friden (company founded by a Swedish immigrant) is a modern variety of the stepped-drum calculator with keyboard setting. Depicted above is Model ST with automatic multiplication and semi-automatic division. The olive green livery is typical for the late 1940s.

Still more sophisticated was Model SRW, capable of extracting square roots, and Model SRQ, capable of squaring a given number.

According to my fellow collector Mark Glusker, the Friden is "rock solid ... built like a tank."

Read more about the Friden on Rick Bensene's Old Calculators Web Museum

Read more about the Friden company on Frank Rauck's web site

 

Uppfinnare av det så kallade trappvalssystemet var Gottfried Wilhelm Leibniz 1672, men den första praktiskt användbara maskinen, Arithmometer, konstruerades av elsassaren Charles Xavier Thomas 1820 och skulle fortsätta tillverkas i 100 år (!) .

Amerikanska Friden (bolaget grundades av en svenskamerikan, Carl Magnus Fridén) är en modern variant av trappvalsmaskin med tangentinställning. På bilden syns modell ST med automatisk multiplikation och halvautomatisk division. Den olivgröna färgen är typisk för det sena 1940-talet.

Mera sofistikerad var dock modell SRW som kunde dra kvadratrötter, respektive modell SRQ, som kunde upphöja ett givet nummer till två.

Enligt min samlarkollega Mark Glusker är Fridens maskiner "stabila som urberg och byggda som stridsvagnar".

Läs mer om Friden på Rick Bensenes webbsida "The Old Calculators Web Museum"

Läs mer om Fridenbolaget på Franck Raucks webbsida

 

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU