Facta grön
Foto: Christofer Nöring

FACTA & PLUS

The Facta (electric) and Plus (hand-operated) adding machines were built by Odhner of Gothenburg, Sweden, and were sold under these names through the Åtvidaberg Industries' sales organisation starting in 1944.

Depicted above is a Facta with a Dalton-type keyboard (in line with the Facit calculators) but the machine was also sold with the standard Sundstrand-type keyboard.

Facta svart-vit
Foto: Facit

Additionsmaskinerna Facta (elektrisk) och Plus (handdriven) tillverkades av Odhner i Göteborg och såldes under dessa namn av AB Åtvidabergs Industrier med start år 1944.

Bilden föreställer en Facta med tangentbord av Dalton-typ (samma som på Facits räknemaskiner) men maskinen kunde också levereras med standardtangentbord typ Sundstrand.

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU