Facit TK

FACIT

FACIT CALCULATORS (2)

1943 bytte Facits räknemaskiner färg till grönt, som ovanstående modell TK.

In 1943, the Facit calculators changed colors to green, as on the model TK illustrated above.

Facit NEK

1943 lanserades också modellerna NEA och NEK som motsvarade de gamla modellerna EA och EK men var utrustade med bättre drivverk, dvs. mindre känsliga för plötsliga spänningsfall. Bilden föreställer modell NEK.

The year 1943 also saw the introduction of the models NEA and NEK, correponding to the older models EA and EK but fitted with a better drive unit less sensitive to mains voltage variations. Illustrated above is model NEK.

Facit ESA

1945 lanserades slutligen den helautomatiska modell ESA (Elektrisk SuperAutomat) som även klarade automatisk multiplikation. Den följdes 1949 av modell ESA-0 med elektrisk nollställning av samtliga register. Bilden föreställer modell ESA som fortfarande har kvar handspakarna för nollställning.

Finally in 1945 model ESA arrived, featuring both automatic division and automatic multiplication, followed in 1949 by the model ESA-0 with electric clearing of all registers. Illustrated above is model ESA which still retains its manual clearing levers.

Fortsätt med Facits räknemaskiner, del 3 / Continue with Facit calculators, part 3

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU