Edison Voicewriter

DIKTAFONER

OFFICE DICTATING MACHINES

År 1877 tillverkade amerikanen Thomas Alva Edison sin första "fonograf". Apparaten bestod av en roterande cylinder klädd med tennfolie, en ljuddosa samt en kombinerad taltratt och hörlur. Bland de många möjligheterna herr Edison såg för sin nya uppfinning märktes bland annat att använda apparaten som dikteringsmaskin och att skicka den inspelade tennfolien som ljudbrev.

Men det var inte Edison utan i stället hans landsmän Bell och Tainter som fortsatte utveckla den nya uppfinningen - Edison hade mer än tillräckligt arbete med sin senaste uppfinning glödlampan. 1885 presenterade Bell och Tainter "The Graphophone" som i stället för tennfolie använde sig av en vaxklädd rulle.

Ovanstående dikteringsmaskin har namnet Voicewriter och är en utveckling av Edisons förbättrade fonograf från 1888. Tillverkad av Edisonfabriken troligen på 1920-talet och avsedd för kontorsbruk. Apparaten drivs av en elmotor, men ljudupptagningen sker fortfarande på rent mekanisk väg med tratt och ljuddosa.

Rex-Recorder

Senare tiders dikteringsmaskiner använder dock olika typer av magnetiska ljudbärare - band, rulle eller skiva. Ursprunget till alla former av magnetisk ljudupptagning är dansken Valdemar Poulsens telegrafon från 1898 - till det yttre väldigt lik en fonograf, men med en mikrofon i stället för taltratt.

Dansk är också ovanstående "Rex-Recorder", tillverkad på 1950-talet av danska Zeuthen & Aagaard, som även sålde den originella räknemaskinen Contex. Använder en flexibel (okrossbar) magnetskiva av ungefär samma storlek som en EP.

Rex-Rotary 7

Och här är en något senare upplaga - jag gissar sent 1960-tal - av Zeuthen & Aagards diktafon. Apparaten heter "Rex-Rotary" (samma namn som firmans kopieringsapparater) och kan även användas som telefonsvarare. Använder magnetskivor av ungefär samma storlek som en CD.

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU