Dalton

DALTON

The Dalton, introduced in 1902, was the first adding machine to use a ten-key keyboard. The layout, however, differed somewhat from today's standard as the digits 2, 4, 5, 7, 9 were in the top row, and 1, 3, 0, 6, 8 in the bottom row. The same keyboard layout was used in the Facit calculators.

Amerikanska Dalton, introducerad 1902, var den första räknemaskinen med tio tangenter. Utseendet skilde sig dock något från det vi är vana vid, med siffrorna 2, 4, 5, 7, 9 i övre raden, respektive 1, 3, 0, 6, 8 i nedre raden. Samma layout användes på Facits räknemaskiner - samt för övrigt också av L.M. Ericsson vid deras första försök med knapptelefoner.

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU