Burroughs Portable

BURROUGHS

In 1888, the American William Seward Burroughs patented the first printing calculator. It was, in fact, an adding machine. Multiplication was carried out as repeated addition. The Burroughs used a 'full keyboard' with separate key rows for units, tens, &c. up to 999,999.99.

Unlike the direct-adding Comptometer, each entry had to be confirmed by a turn of the handle, which also activated the printing mechanism. Now Burroughs offered a competitor to the Comptometer, being very similar in appearance and even carrying the same name - an adventure which ended up in court! Soon a new model appeared, re-named as the Calculator, characterized by its seductive "high-heeled" appearance.

Follow this link on how to use the Calculator.

The early Burroughs adding machines were immensely large by today's standards. In the 1920s the "Burroughs Portable" arrived - well, at least it could be comfortably lugged from counter to desk ...

Also illustrated is a streamlined Burroughs electro-manual adding machine. Judging by its attractive 'tobacco leaf' color, it probably dates from the 1950s.

Burroughs also manufactured accounting machines under its own, as well as under the Moon-Hopkins name. Today, Burroughs is a part of the Unisys corporation, which also incorporated Remington, Sperry and Rand.

1888 patenterade amerikanen William Seward Burroughs den första tryckande räknemaskinen, som var en ren additions-maskin. Multiplikation utfördes som upprepad addition. Räknemaskiner av Burroughstyp har ett så kallat fulltangentbord med separata tangentrader för ental, tiotal, etc. upp till 999.999,99.

Maskinen överst på sidan är en Burroughs Portable från 1920-talet.

Burroughs Calculator

Denna förföriskt högklackade maskin heter Burroughs Calculator och kan närmast beskrivas som en direktadderare - till skillnad från de tryckande räknemaskinerna där varje inmatning måste bekräftas med ett vevslag. I själva verket var den första modellen såpass lik Comptometer - till och med namnet var det samma! - att den senares tillverkare Felt & Tarrant kom att dra Burroughs inför rätta.

Läs här om hur man räknar med Calculator.

De tidiga Burroughsmaskinerna var otroligt stora och dyra - åtminstone med dagens standard. Det är mot denna bakgrund man måste förstå att ovanstående maskiner ansågs vara bärbara. Gårdagens kontorsflickor måste ha haft kraftiga muskler!

Strömlinjeformad Burrough

Och här är en betydligt senare modell av Burroughs additionsmaskin - av strömlinjeformen att döma torde den vara tillverkad någon gång på 1950-talet. Innanför skalet är det dock samma gamla Burroughs Portable!

I många år representerades Burroughs "på ett förtjänstfullt sätt" av Maskinaffären Carl Lamm i Stockholm. Dessförinnan innehades agenturen av firma Axel Wibel, Malmtorgsgatan 3, Stockholm, som enligt 1908 års handelskalender också sålde skrivmaskinen Bar-Lock samt räknemaskinen Brunsviga. Mest känd torde firman dock vara för att 1918 ha lanserat räknemaskinen Facit.

I dag ingår Burroughs - som för övrigt också tillverkade bokföringsmaskiner - i Unisys-koncernen tillsammans med Remington, Sperry och Rand.

Tillbaka till Olika märken / Back to the collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU