Bambino

BAMBINO

A type-wheel index machine, probably built in Germany during the 1950s. Judging by its name, it may have been intended as a toy. We have seen Bambinos in light red, dark red and light blue. The Bambino was also sold under the name Optima.

The Bambino is similar to the three-tier type-wheel, double-shift Frolio and Gundka of the 1920s. These machines however, had conventional ribbon-inking, while the Bambino uses an ink pad.

Visaremaskin med typhjul, sannolikt tillverkad i Tyskland på 1950-talet och av namnet att döma avsedd som leksak. Vi har sett den i ljusrött, mörkrött och ljusblått. Bambino såldes även under namnet Optima.

Av liknande typ var 1920-talets Frolio och Gundka med treradigt typhjul och dubbla skifttangenter. Dessa maskiner hade dock ett vanligt färgband medan Bambino har en färgkudde.

Tillbaka till Olika märken / Back to collection page

TILL HUVUDMENYN / TO THE MAIN MENU